עורך דין איתי אלמוג ייפוי כח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הינו כלי משפטי חדש המאפשר לאדם למנות מיופה כוח שיקבל עבורו החלטות בערוב ימיו וכאשר אינו יוכל לעשות זאת בכוחות עצמו.

עו"ד אתי אלמוג בעל הסמכה לעריכת ייפוי כוח מתמשך ורשום במרשמי לשכת עוה"ד ומשרד המשפטים.

השלבים "בחיי" ייפוי הכוח המתמשך

א' - עריכה וחתימה
ב' - הפקדה
ג' - כניסה לתוקף
ד' - פקיעה או ביטול

כל מה שצריך לדעת על ייפוי כוח מתמשך 2021

ייפוי כוח מתמשך הוא כלי תכנון עתידי, במסגרתו הממנה מחליט מי ינהל עבורו את ענייניו כשלא יהיה מסוגל לעשות זאת בעצמו, ובאיזה אופן.

כלי הסכמי שלא מערב את בית המשפט.

יכול להוות חלופה לאפוטרופסות.

ניתן לערוך ייפוי כוח לעניינים רפואיים בלבד (גם במסגרת טופס ד').

 

מה זה ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר, מעל גיל 18, המבין את משמעותו של ייפוי הכוח ותוצאותיו, לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בהם בעצמו.

 

איזה סוגי ייפוי כוח קיימים?

 • ייפוי כוח לעניינים אישיים.
 • ייפוי כוח לעניינים רכושיים.
 • ייפוי כוח לעניינים רפואיים. רשאי לערוך :עו"ד ,רופא ,פסיכולוג ,עו"ס ,אח. יפוי הכוח המתמשך בעניינים רפואיים אינו חל ביחס לקבלת החלטות בדבר הימנעות מטיפול רפואי או הימנעות מחידוש טיפול שהחל אצל חולה במחלה חשוכת מרפא, בהתאם להוראות חוק החולה הנוטה למות התשס"ו – 2005. עניינים אלה מוסדרים בטפסים מיוחדים "מתן הנחיות רפואיות מקדימות וייפוי כוח" שניתן להורידם מחטיבת בריאות ורווחה באתר הממשלתי – לחץ כאן למעבר לאתר ממשל זמין.
 • ייפוי כוח לעניין מסוים או עניינים מסוימים.
 • ייפוי כוח לכלל העניינים (מינוי כללי).

 

מה כולל ייפוי הכוח המתמשך?

 • זהות מיופה הכוח או מיופי הכוח (לרבות חליפיים ואופן פעולת מיופים במשותף)
  • העניינים שבסמכות מיופה הכוח: עניינים רכושיים (לרבות ניהול נכסים, חשבונות בנק).
  • עניינים אישיים (לרבות מגורים ,תעסוקה).
  • עניינים רפואיים: הנחיות מקדימות, תנאי כניסה לתוקף, תנאים לפקיעה של ייפוי הכוח המתמשך, דיווח לאדם מיודע או לאפוטרופוס הכללי.

צרו קשר

עו"ד איתי אלמוג - משרד עורכי דין לדיני משפחה וגירושין

משרדנו נותן שירות בבית הלקוח בכל הנוגע לייפוי כוח מתמשך.

בעקבות מגפת הקורונה שממשיכה להשתנות, הווריאנטים החדשים והעתיד הלא ברור במשק, אנחנו מגיעים אלייכם.

מי הם הגורמים המעורבים בייפוי הכוח המתמשך?

 • הממנה.
 • מיופה הכוח.
 • אדם מיודע.
 • עורך הדין.
 • האפוטרופוס הכללי.
 • בית המשפט.

 

מי הוא הממנה ('מייפה הכוח')?

 • בגיר – אדם שמלאו לו 18 שנים.
 • בעל כשירות -"מי שמסוגל להבין את המשמעות של מתן ייפוי כוח מתמשך,מטרותיו ותוצאותיו, ואם הוא אדם עם מוגבלות–בהינתן התאמות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות" (ס' 32 א' לחוק).

 

מיופה הכוח.

 • מינוי מיופה כוח אחד או מספר מיופי כוח.
 • אופן פעולתם של מספר מיופי כוח ביחד או ביחד ולחוד.
 • אפשרות מינוי לפי נושאים (בהתאם לטופס):
 • עניינים רכושיים.
 • עניינים אישיים (למעט רפואיים).
 • עניינים רפואיים (גם במסגרת טופס ד').
 • עניין מסוים או עניינים מסוימים.
 • מינוי 'כללי'.
 • אפשרות מינוי מיופה כוח מחליף – מומלץ (בעיקר למיופה כוח יחיד).

 

מי רשאי להתמנות כמיופה כוח?

 • בגיר.
 • יחיד.
 • לא מונה לו אפוטרופוס, ואין ייפוי כוח מתמשך תקף בעניינו.
 • לא ימונה:
  • בעניינים רכושיים – פושט רגל שלא ניתן לו הפטר או חייב מוגבל חמור.
  • מי שנותן לממנה טיפול רפואי תמורת תשלום במישרין או בעקיפין.
  • מי שמספק לממנה מגורים תמורת תשלום במישרין או בעקיפין.
  • מי שהינו עוה"ד או בעל המקצוע שערך את ייפוי הכוח המתמשך.
 • מערכת יחסים אישית – לא ימונה מי שכבר מונה כמיופה כוח של 3אנשים (חריג-קרובו של הממנה).

 

מה הן סמכויות  מיופה הכוח?

הכלל – כל מה שהיה בסמכות הממנה בקשר לעניינים שבייפוי הכוח.

מיופה כוח לא יהיה מוסמך לבצע פעולות אלה – מיקרים החריגים:

 • איסור ביצוע פעולה שלפי מהותה או לפ ידין על הממנה לבצע האישית – מיופה הכוח לא יבצע פעולות דוגמת המרת דת, אימוץ, השתתפות בבחירות.
 • פעולות הדורשות הסמכה מפורשת – דוגמת מתן תרומות, מתנות או הלוואות עד 100,000 ₪ ו פעולות משפטיות בגובה 100 עד 500 אלף ₪, פעולות במוצר פנסיוני, טיפול ואשפוז בבית חולים פסיכיאטרי.
 • פעולות הדורשות אישור פסיכיאטר – במקרה של כבילת רצון בנוגע לטיפול ואשפוז בבית חולים פסיכיאטרי, נדרש גם הסבר פסיכיאטר וחתימה על נספח א' בתקנות (אשפוז עד 48 שעות).
 • פעולות המצריכות אישור בית משפט מראש – דוגמת עסקאות נדל"ן, עיזבון, מתן תרומות, מתנות או הלוואות מעל גובה 100,000 ₪ ופעולות משפטיות בגובה 100,000 ₪ אם לא ניתנה הסמכה מפורשות או מעל 500 אלף ₪ אם ניתנה הסמכה מפורשת.

 

מה חובותיו של מיופה הכוח?

 • שמירת מידע וחשבונות – שמירת תיעוד לגבי החלטות מהותיות, פעולות שפעל ומסמכים מהותיים לדוגמא – חוו"ד מומחה לעניין הכניסה לתוקף.
 • מסירת הודעות לאפוטרופוס הכללי ולגורמים הנוגעים לייפוי הכוח, בהתאם לדרישות החוק והחלטת הממנה.
 • מיופה הכוח יפעל בשקידה, מיומנות, מסירות, ללא התרשלות וינהג בתום לב לשמירת ענייני ושל הממנה ולא לטובת ענייני ושלו.
 • מיופה כוח שהתמנה כבעל מקצוע – יפעיל את כישוריו המקצועיים במסירות ובמקצועיות כפי שכל בעל מקצוע היה מפעיל כלפי לקוח ו(דוגמת עו"ד, רואה חשבון).
 • אחריות מיופה הכוח – מיופה הכוח אחראי לנזק שגרם לאדם או לרכושו. בית המשפט רשאי לפטרו מאחריות, כולה או מקצתה אם פעל בתום לב ונתכוון לטובת אותו אדם.
 • מיופה הכוח אינו נושא באחריות אם פעל בתום לב לפי הוראות בית המשפט או קיבל אישורו, אם מראש ואם למפרע.

 

מהן דרכי הפעולה של מיופה הכוח?

 • שמירה על כבודו ופרטיותו.
 • שיתופו, מסירת הסברים מותאמים, מסירת מידע בענייניו וסיוע בנגישות למידע.
 • שמירה מרבית על עצמאותו בהתאם ליכולתו, סיוע ועידוד לקבל החלטות בעצמו.
 • הגבלה מינימלית של זכויותיו וחירותו.
 • שמירה על ערכיו התרבותיים והדתיים, שיתוף בחיי הקהילה, שמירה על קשר עם בני משפחה וחברים.
 • התייעצות עם גורמים מקצועיים, בני משפחה וחברים לקידום ענייניו.
 • רגישות לממנה במצב "דינמי "-לאפשר לממנה לקבל החלטות ולפעול כשהוא מסוגל לכך.

 

מה דרכי קבלת החלטות של מיופה הכוח?

העדפת רצון הממנה על פי מדרג: שמיעה, שיתוף, התייעצות, מסירת מידע, פרישת החלופות, יתרונות וחסרונות ומתן המלצה

 1. בהתאם להנחיות המקדימות.
 2. בהיעדר הנחיות – בהתאם לרצונו העכשווי.
 3. אם לא ניתן לברר דעתו – התחקות אחר רצונו בעבר.
 4. אם לא ניתן לעמוד על רצונו-בהתאם לטובתו (מכלול הזכויות, האינטרסים והצרכים של אדם).
 5. כבילת רצון – הממנה רשאי לקבוע שהמיופה יעדיף את רצונו הקודם (הכתוב בהנחיות מקדימות) על פני העכשווי *במקרה שרצון עכשווי סותר את ההנחיות המקדימות בעניין אישי מהותי או רפואי מהותי יש להעדיף את רצונו העכשווי.
 6. אפשרות פניה לבית המשפט למתן הוראות.

 

האם מיופה הכוח זכאי לשכר והחזר הוצאות?

 • שכר למיופה הכוח: רק אם נקבע מפורשות וצוין שיעורו.
 • החזר הוצאות: מיופה כוח רשאי לנכות מנכסי הממנה את ההוצאות הסבירות שהוציא לשם הפעלת סמכויותיו לפי ייפוי הכוח.

 

מתי מיופה הכוח מסיים את תפקידו?

 • סיום – בביטול או בפקיעה.
 • הכלל: חובה למסור לממנה או למי שקבע בית המשפט את נכסי הממנה והמסמכים הנוגעים להם.
 • החריג: במקרה של פטירת הממנה, כל עוד לא הוסמך גורם אחר כדין, מוסמך מיופה כוח לענייני רכוש להמשיך לטפל בתשלומים שוטפים, ניהול שוטף של נכס או עסק ותשלום הוצאות אבלות.
  • מוגבל לתקופה מרבית של 90 ימים.
  • ביצוע פעולות החורגות מהמפורט בסעיף מחייבות אישור בית המשפט.

 

האדם המיודע?

 • אדם מיודע – אדם לו מיופה כוח מחויב לדווח על החלטות או פעולות בנושאים שבייפוי הכוח ובתנאים שיוגדרו על ידי הממנה.
 • ניתן למנות אדם מיודע אחד או יותר.
 • מיודע לא יהיה קרוב של מיופה הכוח, אלא אם מיופה הכוח קרוב הממנה.
 • מקבל הודעה על הכניסה לתוקף מהאפוטרופוס הכללי.
 • רשאי לקבל מידע מהאפוטרופוס הכללי על ההפקדה, על זהות מיופה הכוח ועל היקף המינוי, אלא אם הממנה הגבילו בייפוי הכוח.
 • מקבל דיווח ממיופה הכוח בהתאם לתנאים שקבע הממנה בייפוי הכוח (דוגמת הוצאות חריגות, פעולות משמעותיות לממנה ובהתאם לחוק).
 • הממנה רשאי לקבוע שלמיודע יועבר העתק של ייפוי הכוח.

 

עורך הדין – מי עורך ייפוי כוח מתמשך?

 • עו"ד חבר בלשכת עוה"ד בישראל.
 • עבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי.
 • אין לו עניין אישי בייפוי הכוח.
 • אינו יכול להיות מיופה הכוח באותו המסמך.
 • בעל כרטיס חכם לצורך עריכה מקוונת.
 • חובת הנגשה וכן כל חובה שחלה על עורך הדין לפי כל דין וכללי האתיקה.
 • עו"ד אתי אלמוג הינו בעל הסמכה לעריכת ייפוי כוח מתמשך ורשום במרשמי לשכת עוה"ד ומשרד המשפטים.

 

עורך הדין – מהם אמצעי ההנגשה בייפוי כוח מתמשך?

 • ללקויי שמיעה – כיתוב, שילוט, תמלול, מתורגמנים לשפת סימנים.
 • ללקויי ראיה -קריינים, טקסט מוקלט, כיתוב בברייל.
 • אנשים עם בעיית תקשורת -לוחות תקשורת.
 • מסירת מידע בשפה מובנת.
 • מנגישי צדק (ארגון "בזכות").

 

עורך הדין – שומר הסף.

 • עורך הדין כגורם מאשר את חתימה הממנה במועד הנקוב, לאחר מתן הסברים ולאחר שנוכח לדעת כי הממנה מבין את משמעות מתן ייפוי הכוח מטרותיו ותוצאותיו והתרשם, כי ייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון בלא שהופעלו על הממנה לחץ או השפעה בלתי הוגנת ובלא ניצול של מצוקתו או חולשתו.
 • משמעות – הסבר בשפה ברורה ומובנת בדבר הכלי המשפטי הייחודי.
 • מטרה – תכנון עתידי ומניעת הסללה לאפוטרופסות.
 • תוצאה – השלכות העברת "המושכות" לאדם אחר ולרוב לכל תקופת חיי הממנה.
 • הסכמה חופשית ומרצון – בירור מי יזם את עריכת המסמך והאם מדובר בהעדפה ובבחירה חופשית של הממנה, בחינת המארג המשפחתי, זיהוי נורות אדומות וכדומה.
 • משרד עורכי דין איתי אלמוג חותרים לתוצאה המשפטית הטובה ביותר עבורכם כשטובת הלקוח לנגד עינינו.

 

האפוטרופוס הכללי – מה הוא האפוטרופוס הכללי?

 • מנהל מרשם ממוחשב חסוי.
 • הפקדת הטפסים (בדיקת תקינות מנהלתית).
 • קבלת הודעות על כניסה לתוקף, פקיעה, ביטול, חידוש תוקף על ידי בימ"ש לאחר ביטול על ידי הממנה.
 • מסירת אישורי הפקדה וכניסה לתוקף.
 • שליחת תזכורות לממנה והודעות על כניסה לתוקף (לממנה ולמיודע).
 • מסירת מידע לגורמים שונים.
 • קבלת הודעה מהממנה על ביטול ייפוי הכוח (מסירתה למיופה הכוח בלבד אינה פוגעת בתוקף הביטול אך נדרשת לשם הרישום העדכני והגנה על זכויות צדדים שלישיים).
 • האפוטרופוס הכללי יכול לשמש כגורם לו מוגש דיווח.

 

בית המשפט – מה מעורבותו ותפקידו של בית המשפט בהליך ייפוי כוח מתמשך?

 • על בית המשפט לבדוק אם הופקדו אצל האפוטרופוס הכללי מסמכים ביחס לעניינים לגביהם מתבקש מינוי.
 • מתן הוראות למיופה הכוח, לרבות החלטות שישנו את סטטוס ייפוי הכוח המתמשך במקרה של ביטול או של חידוש תוקפו על ידי הממנה.
 • אישור פעולות הנוגעות לממנה או לרכושו.
 • אישור לביצוע פעולות ברכושו של הממנה לאחר פטירתו החורגות מהוראות החוק, לשם שמירת טובתו או לשם מניעת נזק לעיזבונו.

 

מתי נכנס לתוקף ייפוי כוח מתמשך?

במועד שהממנה חדל להיות מסוגל להבין בדבר ("מי שמסוגל להבין בעניין מסוים ולקבל החלטות בקשר אליו").

– ובלבד שמיופה הכוח מסר לאפוטרופוס הכללי הצהרה שהתקיימו התנאים וקוימו חובות היידוע.

 

כיצד נכנס לתוקף ייפוי כוח מתמשך?

על מיופה הכוח ליידע את הגורמים הבאים:

 • הממנה-קרוב שהממנה מתגורר אצלו או למנהל מעון.
 • אדם נוסף, אם נקבע על ידי הממנה.
 • על מיופה הכוח למסור הצהרה לאפוטרופוס הכללי על כניסה לתוקף לאחר קיום חובות היידוע.
 • בהתייצבות באפוטרופוס הכללי (אפשר גם באופן מקוון).
 • מונו מספר מיופי כוח – על כל אחד מהם למלא הצהרה.
 • העתק ממוחשב של ייפוי הכוח עם אישור האפוטרופוס הכללי, הכולל את תאריך ההפקדה והכניסה לתוקף, יישלח למיופה הכוח ויוכל לשמש אותו לצורך מימוש סמכויותיו.

 

עוד דברים שכדאי לדעת

"ייפוי כוח מתמשך" הוא הסדר חדש (הסדר משפטי שהוסף במסגרת תיקון מס' 18 תשע"ו-2016 לחוק "הכשרות המשפטי והאפוטרופסות", התשכ"ב 1962 להלן: "החוק") המבטא תפיסה חברתית חדשה ביחס לאנשים עם מוגבלויות וזיקנה בבוא העת, אשר שמה במרכז את זכותו של כל אדם לחיות את חייו בהתאם לבחירותיו ולרצונו.

גישה זו מדגישה את יכולותיו של האדם ולא את מוגבלותו, ומכירה בחובתה של החברה והמדינה לאפשר לכל אדם למצות את יכולותיו באמצעות מנגנוני תמיכה, סיוע והגנה. מטרת ייפוי הכוח היא לאפשר לאדם להפקיד את קבלת ההחלטות בעניינו בידי אדם אחד או יותר שהוא סומך עליהם (מיופה כוח); לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו היום (אם ממוגבלות פיזית או נפשית, קושי וכדומה) או בעתיד (בעיות ומחלות נלוות עת זקנה ובא בימים) כאשר לא יוכל לטפל בהם בעצמו.

כיום קיימים בחוק שלושה הסדרים שמטרתם לסייע ולתמוך באדם המתקשה לנהל את ענייניו בעצמו, בהתאם לבחירתו ולרצונו:

 1. ייפוי כוח מתמשך.
 2. קבלת החלטות נתמכת – קבלת החלטות נתמכת היא הסדר משפטי שנועד לשמש חלופה לאפוטרופסות. הסדר זה מיועד לסייע לבגירים (אנשים מעל גיל 18) שמסוגלים לקבל החלטות בעצמם, אך מתקשים באיסוף או בהבנת המידע הנדרש לקבלת ההחלטה או במימושה.
 3. מתן הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס – מסמך משפטי המאפשר, ככלל, לכל אדם מעל גיל 18 לקבוע על-ידי מי יטופלו ענייניו ובאיזה אופן, אם בעתיד בית-המשפט יחליט כי יש למנות לו אפוטרופוס.

מיהו אפוטרופוס?

אפוטרופוס הוא אדם שמקבל החלטות עבור אדם אחר, שעקב מצבו הרפואי או נפשי הוא אינו מסוגל לקבל החלטות עבור עצמו. עד הגיעו של אדם לגיל 18, הוריו הם אפוטרופסיו הטבעיים, לאחר מכן, הוא זה שבוחר את מעשיו. מדובר בזכות הבסיסית ביותר של האדם, לפעול על פי רצונו ועל פי השקפותיו. אולם, במהלך החיים עשוי האדם להגיע למצב שבו הוא יחדל "מלהבין בענייניו". בין אם כתוצאה מתאונה קשה ובין אם כתוצאה ממחלה ניוונית. במצבים אלה, האדם יהיה זקוק למינוי אפוטרופוס, אלא אם הוא ערך ייפוי כוח מתמשך.

משרדנו נותן שירות בבית הלקוח בכל הנוגע לייפוי כוח מתמשך.

בעקבות מגפת הקורונה שממשיכה להשתנות, הווריאנטים החדשים והעתיד הלא ברור במשק, אנחנו מגיעים אלייכם. 

דילוג לתוכן