הליך ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך

צוואה בחיים

גם כאשר מבחינה משפטית אדם לא כשיר לתפקד מסמך ייפוי כוח מתמשך הוא זה אשר יכתיב לסביבתו הקרובה את דרך קבלת ההחלטות.

ללא בירוקרטיה של בתי משפט

חוסך זמן וכסף

ייפוי כוח מתמשך יכול להתבצע גם בבית הלקוח - באופן מקוון - מנוהל באזור הנוחות ובסביבה אוהדת עם משפחתך, חברים והיקרים לליבך.

עוסק בעניינך הרפואיים

ייפוי כוח רפואי

ייפוי כוח לטיפול רפואי יכול להיערך כייפוי כוח רפואי עצמאי, או במסגרת ייפוי כוח מתמשך שיתייחס הן לעניינים רפואיים והן לעניינים אחרים.

עוסק בעניינך הכלכליים

פיננסים וכספים

קבע באיזה אופן ינוהלו המשאבים הפיננסים שלך אשר צברת במשך החיים; חשבונות בנק, ביטוחים וקרנות הון, מטבעות דיגיטלים ועסקאות עתידיות.

עוסק בעניינך האישיים

שמור על אורח החיים

אל תאבד את עיסוקייך, קבע באיזה אופן תנהל את שגרת חייך; בילוי משפחתי או עם חברים, יציאה להופעה, מפגש פרלמנט או נסיעה.

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי אשר מהווה חלופה למינוי אפוטרופוס. ייפוי הכוח המתמשך מאפשר לכל אדם בגיר, לקבוע מי יטפל בענייניו בעתיד, אם וכאשר לא יוכל לטפל בהם בעצמו בעודו בחיים.

עמוד זה יספק מידע אודות ייפוי כוח מתמשך וייתרונותיו, מדובר במסמך שבמסגרתו יכול אדם לקבוע מי יקבל החלטות בענייניו אם יהיה צורך בכך, וכן למסור הוראות בנוגע לתוכן ההחלטות שיתקבלו ביחס אליו במצב זה. ייפויי הכוח המתמשך יכול להיות בענייני רכוש, עניינים אישיים ועניינים רפואיים.

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18) המבין את משמעותו ותוצאותיו של ייפוי כוח מתמשך, לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בהם בעצמו, למשל עקב זקנה והקשיים המלווים, למשל בעיות זיכרון, מוגבלות פיזית או נפשית וכדומה.

קצת על החוק וכניסתו לתוקף.

חוק ייפוי כוח מתמשך אשר נכנס לתוקף ב 29.03.2016 (הוא תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב – 1962) הגיע בעקבות שינויים בתפיסות החברתיות בארץ ובעולם, הן בנוגע לאנשים עם מוגבלויות והן בנוגע לאנשים בגילאים מבוגרים. בעבר הגישה הרווחת שנהגה כלפי קבוצות אוכלוסייה אלה ראתה בהן קבוצות חלשות הזקוקות ל"סעד" ולהתערבות מטעם המדינה. גישה זו הוחלפה בגישה אשר שמה דגש על כבודם ועל זכויותיהם של אנשים אלה – הן זכויות אזרח מהם נהנה כל אדם, הן זכויות הנובעות ממצבם הייחודי שבאות להגביר את עצמאותם של אותם אנשים.

הצעת החוק, ובעקבותיה החוק שאושר, כוללים הסדרים חלופיים למוסד האפוטרופסות שבמרכזם עומד האדם המבטא את רצונו באשר להמשך חייו ושתהליך הפיקוח עליהם והתערבות בית המשפט ביישומם מצטמצם. הסדרים אלה נובעים, בין היתר לחסוך את כל הביורוקרטיה הכרוכה בהתערבות ופיקוח והחדירה לאוטונומיה האישית והמשפחתית.

ייפוי כוח מתמשך מאפשר לכל אדם לתכנן מראש ולקבוע מי יטפל בענייניו האישיים או הרכושיים אם הוא לא יהיה מסוגל בעתיד לדאוג להם; בין אם יגיע למצב שבו תידרש קבלת החלטה הקשורה לנכסיו או לבריאותו או לנושאים אישיים אחרים, זוהי ההזדמנות של כל אחד לקבוע את עתידו בעצמו, בעודו כשיר ובריא, ולקבל החלטות בקשר להם וכן לתת הנחיות באשר לדרך הטיפול בעניניו בה הוא חפץ.

החוק כולל הסדר מפורט המתייחס לדרך יצירת ייפוי הכוח המתמשך בפני עורכי דין מיוחדים שהוכשרו לכך, והקובע כללים בדבר הפקדתו, כניסתו לתוקף, אפשרות ביטולו ועוד. על פי התיקון, לא ימונה לאדם אפוטרופוס אם ישנן חלופות המגבילות פחות את עצמאותו. עקרון זה תואם את אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות.

בעקבות תיקון 18 לחוק, כיום קיימים בחוק שלושה הסדרים שמטרתם לסייע ולתמוך באדם
המתקשה לנהל את ענייניו בעצמו:

  1. ייפוי כוח מתמשך;
  2. קבלת החלטות נתמכת;
  3. אפוטרופסות .

 

מגוון ההסדרים מאפשר להתאים לכל אדם הזקוק לסיוע ולתמיכה את "החליפה האישית" הנכונה עבורו, בהתאם לרצונו, לצרכיו וליכולותיו ולהגביל עד כמה שפחות את עצמאותו.

למעשה, "ייפוי כוח מתמשך ו"קבלת החלטות נתמכת" הן חלופות משמעותיות חדשות:

הראשונה: "ייפוי כוח מתמשך": הסדר זה מאפשר לאדם לתכנן את עתידו, ולקבוע מי ירצה שינהל את ענייניו וכיצד, תוך אפשרות למתן הנחיות מקדימות למיופה הכוח.

השניה: "קבלת החלטות נתמכת": מינוי תומך בקבלת החלטות יאפשר לאדם את הסיוע הנדרש לו כדי שיוכל לקבל החלטות בהתאם לרצונותיו ולבחירתו, ולחיות חיים עצמאים. החוק קבע במפורש את האפשרות למנות תומך, והוגדר באופן כללי מהו תפקיד התומך בקבלת החלטות.

התאמה לייפוי הכוח המתמשך תלויה במספר גורמים, כמו לאיזה קבוצת גיל אתם משתייכים. ניתן לעשות בדיקת התאמה שנמשכת פחות מדקה, כל שצריך זה לענות על מספר שאלות בסיסיות.

באפשרותך להתחיל בבדיקת ההתאמה לייפוי כוח מתמשך על ידי בחירת קבוצת הגיל שלך:

בעודנו בחיים אך לא במצב שמאפשר לנו לקבל החלטה, הקול שלנו יכול ועדיין יישמע, וההחלטה שקיבלנו מראש מתבצעת על פי רצוננו ועל פי שיקול דעתנו משכבר הימים – ייפוי כוח מתמשך – רצונך, כבודך!

 

מה הייחוד של ייפוי כוח מתמשך?

הייחוד הוא בכך שכעת – בהווה – אנחנו מקבלים החלטות הנוגעות לניהול עתידנו, אם וכאשר כבר לא נוכל להביע את רצוננו ולשמיעה את קולנו. בתהליך מילוי ייפוי כוח מתמשך והפקדתו אצל האפוטרופוס הכללי, אנו נותנים הכשר משפטי לשיקול הדעת שלנו ורצונותינו בעתיד.

רובנו לא מתעסקים במחשבות של היום שאחרי, נוהגים שלא לחשוב יותר מידי על היום בו נשאיר הכול מאחור. יחד עם זאת רבים מאתנו כן דואגים לסדר את עניינם ליום שאחרי באמצעות צוואה. בצוואה אנו דואגים לתת הוראות שעל פיהן יחולק רכושנו, יעמדו על רצוננו וזכויותינו כראות עינינו ועל פי בחירתנו. זו האמירה האחרונה שלנו, ההחלטות שאנו מקבלים קובעות איך, למי ובאיזה אופן יחולק כל הרכוש שצברנו לאורך חיינו.

יחד עם הדאגה מי ינהל ויטפל בענייני הצוואה שהשארנו – בלכתנו מהעולם הזה –  יש לשים ייתר דגש ותשומת לב – בעודנו בחיים, צלולים ובריאים – בעניין מי ידאג לעמוד על רצוננו ומי ינהל זאת בהווה ובעתיד, ברגע שלא נוכל עוד להמשיך ולנהל את חיינו בעצמאות שלמה, כאשר מצבנו הרפואי אינו מאפשר לנו לקבל החלטות, לתפקד ולפעול.

בעקבות דילמה זו והשלכותיה וכדי לתת לזה פיתרון בהווה חוקקו חוק חדש בשם "ייפוי כוח מתמשך" המאפשר לנו היום לחשוב על מחר, וכשיגיע הזמן להוציא לפועל את החלטותינו וקביעתנו על פי דין.

ההבדל בין צוואה לייפוי כוח מתמשך הוא שהצוואה משמיעה את קולנו לאחר לכתנו בעוד שייפוי כוח מתמשך מאפשר לנו להמשיך ולהשמיע את דעתנו ולבצע את רצוננו, החלטתנו כאן ועכשיו, על אף העובדה כי מבחינה בריאותית אין ביכולתנו לעשות זאת.

 

באיזה תחומים ונושאים יש באפשרותנו להחליט?

בכל תחום! בכל נושא!

למשל: הדוגמאות הבאות הן הנפוצות, לצד אלה אתם יכולים להחליט בכל נושא, תחומים ועקרונות שאתם מעוניינים בהם.

  • החלטות הנוגעות למקום מגורים – האם להמשיך ולגור בדירה בה אנו מתגוררים היום או להשכיר אותה ולעבור לגור בדירה אחרת, אולי נגישה יותר או קרובה יותר למקום מגוריו של אחד מילדנו. או להחליט כי ברצוננו לעבור להתגורר בדיור מוגן.
  • כסף ופיננסים – החלטות הנוגעות לניהול כספים לרבות פיקדונות וניירות ערך, חסכונות, ביטוחים, חשבונות בנק, מטבעות וירטואלים.
  • מתנות ומחוות מתוזמנות – ניתן לקבוע כי ברצוננו לתת מתנות לילדים, לנכדים, לחברים, ברגעים משמעותיים בחייהם על פי שיקול דעתנו.
  • החלטות הנוגעות לחיינו האישיים וחברתיים – שמור על דרך החיים שלך – למשל, להמשיך ולהיפגש עם חברים איתם אנחנו נוהגים לשחק קלפים כפי שנהגנו, או ללכת לשמוע קונצרט או שירה בציבור כפי שנהגנו, הכול על פי מצב בריאותנו ויכולתנו הפיזית כמובן.
  • החלטות אודות ניהול סיעודי – אפשר לקבל החלטה מי יסעד אותנו ומי לא, איזה דמויות ואנשים יהיו מעורבים ובאיזה אופן.
  • החלטות הנוגעות למצבנו הרפואי – אנחנו מאפשרים לבננו או ביתנו או כול אדם אחר שאנו סומכים עליו להתלוות אלינו לביקור אצל הרופא, לקבל מידע רפואי מלא הנוגע למצבנו, לקבל עבורנו החלטות הנוגעות לבדיקות רפואיות לרבות בדיקות סי טי, אולטרסאונד, נתוחים, טיפולי שיניים ועוד.

לצורך כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף, אין חובה כי האדם יאבד את כשרותו המשפטית, אך בהחלט ניתן לקבוע כי ייפוי הכוח המתמשך יהיה תקף גם למצב זה, ואז כניסת מיופה הכוח לתפקידו יכולה להיעשות במקום מינוי אפוטרופוס בעניינים הספציפיים שהוגדרו בייפוי הכוח המתמשך.

לרשותו של כל אדם שרוצה להיערך לשלב שבו יתקשה לקבל החלטות בעצמו בעתיד רצוי להפקיד ייפוי כוח מתמשך מבעוד מועד.

הדגש בייפוי כוח מתמשך הוא בכך שההחלטות אותן נקבל היום ואשר ימולאו בייפוי כוח מתמשך, יביעו  את דעתנו, הוראותינו ורצונותינו בנושאים רכושיים, אישיים ורפואיים. היתרונות הללו הופכים את ייפוי הכוח המתמשך למהלך נבון ומתבקש, וזוהי ההזדמנות שלך לשלוט בגורלך, עם ממונה שדואג לצרכיך, לרכושך, לבריאותך ולרווחתך גם כאשר לא תהיה לך את היכולת לקבל החלטות בעצמך.

נוסיף כי חשוב מאוד לעשות את תהליך ייפוי הכוח המתמשך על ידי עורך דין מוסמך ובעל ניסיון שילווה אתכם לאורך כל הדרך, בכדי לבצע את התהליך בצורה נכונה תוך הגנה מלאה על הזכויות שלכם.

לסיכום: אל תדחה למחר את מה שאפשר לעשות היום – אל תאפשרו לאחרים להחליט עבורכם כשאתם במשבר!

ייפוי כוח מתמשך הינו הליך חדשני שנכנס לתוקף במרץ 2017, הוא למעשה תולדה של צורך, אבולוציה של אורח חיים ונורמות חברתיות. ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך שמאפשר לך "לקבוע היום מה יהיה איתך מחר" כאשר לא תיהיה בקו הבריאות, לא תוכל לתפקד כראוי מבעיות זקנה פיזיות והכרתיות. מקנה לך אפשרות לבחור בן משפחה, מכר, חבר או כל אדם שאתה סומך עליו שינהל את עניינך בבוא הימים, יעזור לך להתמודד עם אורח החיים בצורה מייטבית וישמור על זכויותיך, כבודך ומקומך בחברה הישראלית, בסביבת מגורייך ובתא המשפחתי.

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי אשר נערך במעמד עורך דין שהוסמך לחתום על ייפוי כוח מתמשך, ע"פ חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב 1962. עורך דין איתי אלמוג הינו עורך דין מוסמך לעריכת ייפוי כוח מתמשך אשר רשום בלשכת עורכי הדין בישראל. 

ייפוי כוח מתמשך הינו הליך חדשני שנותן כלים מודרנים בחשיבה עתידית ושם את כבוד האדם ורצונותיו במרכז עוד היום, למען עתיד טוב יותר לך ולמשפחתך. הליך אשר מעלה אתכם על "המסלול המהיר" לביטחון אישי ומשפחתי.

בעקבות התחלואה ומגפת הקורונה שמסרבת לעזוב אותנו, העתיד הלא ברור במשק, משרד עורכי דין איתי אלמוג החליט לתת ללקוחותיו הנחה של עד 40% לעריכת ייפוי כוח מתמשך.

עורך דין איתי אלמוג

ייפוי כוח מתמשך

כל מה שצריך לדעת

משהו אינו ברור?

מלאו את הפרטים בתהליך השלבים, שסיימתם להכניס את כל הפרטים ולחצתם "שלח", המתינו להודעת אישרור "הטופס נשלח בהצלחה", ונחזור אלייכם בהקדם.

אם מעוניינים, הרגישו חופשי ליצור איתי קשר טלפוני ישיר ואשמח לענות על כל השאלות. בהערכה וכבוד, עו"ד איתי אלמוג. 

ייפוי כוח מתמשך

פעל עוד היום למען עתידך ועתיד משפחתך

בדוק את זכויותיך וקבל חוות דעת מעורך דין מוסמך.

אל תבזבז זמן!

דילוג לתוכן